Η «έξυπνη» αποθήκη αλλάζει τα logistics

Η αποθήκη δεν είναι πλέον ένας χώρος όπου απλώς υπάρχουν πολλά ράφια, κιβώτια και προϊόντα. Είναι ένας χώρος στον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αρχίσει να αλλάζουν δραστικά, προσφέροντας σημαντική βοήθεια για την καλύτερη διαχείριση των προϊόντων και, το κυριότερο, τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης.

Η πιο κλασική εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στην αποθήκη είναι η χρήση των barcodes. Από τη στιγμή που όλα τα προϊόντα, αλλά και τα κιβώτια, συνοδεύονται από  barcodes η καταγραφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης είναι πιο εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα barcode scanner, το οποίο συνδέεται ασύρματα με το εταιρικό δίκτυο.

Όμως, εκεί που τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα είναι όταν η επιχείρηση επιλέγει τον δρόμο προς τη δημιουργία μιας «έξυπνης» αποθήκης. Και το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η χρήση ενός συστήματος διαχείρισής της, το αποκαλούμενο WMS. Με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητούν λύσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους, με το WMS να είναι μία από τις πιο βασικές λύσεις. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης της Zebra Technologies, μέχρι το 2020 το 77% των αποθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα WMS, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν μόλις 48%. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η διαπίστωση ότι το 78% των αποθηκών θα διαθέτει και ένα σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία των κιβώτιων και προϊόντων μέσα στην αποθήκη (real time location system – RTLS), με στόχο να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για τη διακίνησή τους.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης ότι το κόστος αυτών των λύσεων, που προσφέρουν καλύτερη διαχείριση της αποθήκης και ψηφιακή απεικόνιση του τι βρίσκεται σε ποιο σημείο, έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η χρήση ενός συστήματος WMS δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση περισσότερων προϊόντων, αλλά και πιο γρήγορο εντοπισμό τους, όταν αυτό χρειαστεί. Επιπλέον, τα νέα συστήματα καθορίζουν αυτόματα και το δρομολόγιο που πρέπει να ακολουθήσει ο υπεύθυνος, προκειμένου να συγκεντρώσει τα προϊόντα που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών. Και όλα αυτά με τη σειρά τους επιτρέπουν στην επιχείρηση να βελτιώσει και τα δρομολόγια των φορτηγών της, μειώνοντας τον χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Είναι προφανές ότι η «έξυπνη» αποθήκη αλλάζει δραστικά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ένα ασύρματο δίκτυο και φορητές συσκευές με barcode scanners, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με ένα WMS σύστημα. Το επόμενο βήμα είναι η ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισόδου, αλλά και εξόδου των προϊόντων από την αποθήκη. Για παράδειγμα, η χρήση ρομποτικών συστημάτων είναι κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έστω αρχικά σε μεγάλες αποθήκες.
Κάτι πιο απλό είναι η εγκατάσταση ειδικών συσκευών, οι οποίες αναγνωρίζουν αυτόματα το barcode των προϊόντων και προτείνουν στον υπεύθυνο της αποθήκης που να τοποθετήσει τα συγκεκριμένα κιβώτια, προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου. Η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης είναι θέμα χρόνου, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς τα εκεί.

Τέλος, ένα επόμενο βήμα προς την «έξυπνη» αποθήκη θα είναι η αξιοποίηση των δικτύων 5G και η χρήση αισθητήρων, που θα κάνουν ακόμη πιο εύκολο τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την πιο αποδοτική τοποθέτηση των κιβωτίων και των προϊόντων.