Νέα πανευρωπαϊκή στρατηγική για το Cloud υιοθετεί η Ευρώπη

Η Ευρώπη υιοθετεί μία νέα στρατηγική για το Cloud Computing και οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι στο cloud. Κύριος στόχος αυτής είναι η βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να κάνουν διάφορες λειτουργίες τους πλέον ηλεκτρονικά, με ασφάλεια και πιο αποδοτικά από ποτέ. Με στατιστικά στοιχεία που υποστηρίζουν την τάχιστη ανάπτυξη της χρήσης των υπηρεσιών αυτών στην Ευρώπη, είναι πλέον γεγονός ότι το Cloud Computing γίνεται το μέλλον της τεχνολογίας.