Διαχείριση και προστασία των φορητών συσκευών μίας μικρομεσαίας επιχείρησης - υπηρεσία MDM

Οι φορητές συσκευές αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητας μίας επιχείρησης. Η προστασία και ο έλεγχος των συσκευών αυτών είναι σημαντικά, γι’ αυτό η COSMOTE φέρνει τη λύση με την υπηρεσία Mobile Device Management.