Δημιουργία brand name και brand awareness

Το brand αποτελεί την κρυφή αξία μιας επιχείρησης και με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να αναδειχθεί. Συστατικά στοιχεία ενός επιτυχημένου brand είναι ένα σύγχρονο λογότυπο, μια ιστοσελίδα, ένα e-shop και στοχευμένες καμπάνιες προώθησης σε internet και social media. Μέσω του internet και των social media, μία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της, υποστηρίζοντας τη θετική εικόνα με καλές υπηρεσίες και προϊόντα.