Ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού δημοσίου - gov.gr

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού είχε αδιαμφισβήτητη επίδραση στο γίγνεσθαι του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δείχνει να εισέρχεται σε μία νέα, ψηφιακή εποχή. Ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο έχει αρχίσει πλέον να εκτελείται ψηφιακά, κάτι το οποίο συμβαίνει και με συναλλαγές που χρειάζεται να κάνει μία επιχείρηση με φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου. Μία επίσκεψη, λοιπόν, στο gov.gr είναι αρκετή για να δει κανείς τις νέες δυνατότητες για την online έκδοση αδειών και πιστοποιητικών που αφορούν σε επιχειρήσεις.