Εκπαίδευση εργαζομένων - Ψηφιακές λύσεις

Οι γνώσεις με τις οποίες εισέρχεται ένας εργαζόμενος στην αγορά εργασίας χρειάζονται διαρκώς ενίσχυση και αναβάθμιση. Τη λύση έρχονται να δώσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως πολλά online προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και εξειδικευμένα σεμινάρια από ειδικούς φορείς. Σκοπός είναι να επιτευχθεί η δια βίου μάθηση.