Εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ μέσω του ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί προγράμματα για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιφέρειας Πελοποννήσου, στον τομέα της τεχνολογίας. Τα προγράμματα αυτά, έχουν σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τα βασικά εργαλεία είναι η χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και συστήματα αυτοματισμού, με αποτέλεσμα να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στην ψηφιακή εποχή.