Επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας και ψηφιακά εργαλεία

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υγείας αναγκάστηκαν να στραφούν σε ψηφιακές λύσεις, όπως είναι τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης και οι εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων των πελατών τους, προκειμένου να είναι περισσότερο παραγωγικοί και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους απομακρυσμένα, ακόμη και κατά την διάρκεια της πανδημίας.