Εξαγωγικές δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το Διαδίκτυο ανοίγει τον δρόμο στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους. Η τεχνολογία κάνει εύκολη τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες πληρωμών και logistics.