Έξυπνη μετακίνηση - COSMOTE Fleet Tracker

Για επιχειρήσεις με διαφόρων τύπων οχημάτων, που κάνουν πολλαπλές διαδρομές και διανύουν πολλά χιλιόμετρα, προτείνεται η χρήση εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης στόλου οχημάτων, όπως είναι η νέα υπηρεσία COSMOTE Fleet Tracker. Ο λόγος είναι ότι αυτή η λύση προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης, με τη μείωση του κόστους χρήσης των οχημάτων να είναι εντυπωσιακή, γεγονός που βοηθάει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, το οποίο είναι και το ζητούμενο.