Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Τα ψηφιακά εργαλεία βοηθούν την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μέσω της καινοτομίας, οι σύγχρονες γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αυξήσουν την εξωστρέφεια της επιχείρησής τους, να γίνουν γνωστές όχι μόνο στη περιοχή τους αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους στη κοινωνία. Με χρηματοδοτικά προγράμματα στηρίζει και η Ευρώπη τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων από γυναίκες.