Η αυτοματοποίηση μετασχηματίζει ραγδαία την αγορά εργασίας

Η αναζήτηση τόσο μιας θέσης εργασίας, όσο και εργαζομένων έχει εισέλθει στην ψηφιακή εποχή. Εργοδότες και εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου είτε να βρουν στελέχη, είτε να βρουν την κατάλληλη θέση εργασίας. Πέραν του LinkedIn, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολυάριθμα εργαλεία τα οποία επιδιώκουν να αυτοματοποιήσουν βασικές διαδικασίες που αφορούν στην εύρεση εργασίας. Βέβαια, ο ανθρώπινος παράγοντας και η χημεία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου πάντα θα έχει σημασία, ιδίως σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού να είναι περισσότερο ουσιαστικοί κατά τη διαδικασία επιλογής.