Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν σημαντική βοήθεια στην αυτοματοποίηση των λογιστηρίων. Τα εργαλεία αυτά είναι τεχνολογίες αιχμής και προηγμένες υποδομές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα μείωσης λειτουργικών, διαχειριστικών δαπανών αλλά και λαθών, παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια. Το Υπουργείο Οικονομικών δίνει κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2020, για τη συμμετοχή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υποβάλλοντας τα λογιστικά δεδομένα ηλεκτρονικά.