Ηλεκτρονική Υπηρεσία (e-ΥΜΣ) για σύσταση Start Up σε μια μέρα

Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί επιχειρήσεις σε μία μέρα. Μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης, οι επαγγελματίες μπορούν εξ αποστάσεως και με χαμηλό κόστος να δημιουργήσουν ή να ιδρύσουν την επιχείρησή τους.