Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η καινοτομία βοηθά τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν στην αγορά αλλά και να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Το 82,1% των εταιρειών λογισμικού στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως καινοτόμο. Με την καινοτομία η κάθε επιχείρηση μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική.