Λύσεις τηλεεργασίας COSMOTE

Η COSMOTE προσφέρει ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρήσεων ακόμη και όταν αυτές είναι κλειστές ως φυσικός χώρος.