Λύσεις για μικρομεσαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Περισσότερο από αναγκαία είναι η χρήση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μια σωστά οργανωμένη αποθήκη, σε συνδυασμό με την υπηρεσία Cosmote Asset Tracker, επιτρέπει καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και παρακολούθηση των κλιματολογικών συνθηκών φύλαξής τους. Επίσης, οι λύσεις Αnalytics δίνουν τη δυνατότητα καλύτερων προβλέψεων στις παραγγελίες ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών.