Λύσεις backup και ανάκτησης δεδομένων

Το backup των αρχείων μίας επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιτρέπει να συνεχιστεί η εργασία, ακόμα και αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Μέσω χρήσης της υπηρεσίας cloud, το backup γίνεται ευκολότερο αφού γίνεται αυτόματα και σε διαρκή βάση.