Νέοι κανόνες για online πλατφόρμες & e-commerce

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν στους επιχειρηματίες τεράστιες ευκαιρίες για πρόσβαση στις αγορές καταναλωτών κι έχουν καταστεί απαραίτητες για εκατομμύρια επιχειρήσεις σε τομείς από το online εμπόριο, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη εφαρμογών, τις μεταφορές έως και τη φιλοξενία. Η ΕΕ θέτει από τις 12 Ιουλίου 2020 νέους κανόνες με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκαιο, αξιόπιστο και βασιζόμενο στη καινοτομία περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν online πλατφόρμες.