Περιβάλλον και εξ’ αποστάσεως εργασία

Με τις συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, το ποσοστό των εξ’ αποστάσεως εργαζομένων αυξήθηκε στο διπλάσιο, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μετακινήσεις και κατά συνέπεια οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. Με λύσεις όπως αυτές που προσφέρει το Microsoft 365 για την εξ’ αποστάσεως εργασία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ευέλικτες, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να χτίσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ.