Πρόγραμμα επιδοτήσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Η δράση «Γενική επιχειρηματικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης ήρθε για να δώσει λύσεις στα προβλήματα επενδυτικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός κάθε χρηματοδότησης θα δοθεί τόσο για τις φορολογικές απαλλαγές, όσο και σε μορφή επιδότησης. Το ύψος της χρηματοδότησης αυτής θα είναι ανάλογο με το μέγεθος της επιχείρησης και θα αφορά δαπάνες διαφόρων ειδών.