Πόσο σημαντικό είναι το προσωπικό σας να διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες;

Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι σημαντικές πλέον για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικές εφαρμογές είναι η διαχείριση email και εφαρμογές για τη διαχείριση ταμείου ή/και αποθήκης. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης των social media είναι ένα επιπρόσθετο ατού για τον εργαζόμενο. Οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.