Συμβουλές για τη δημιουργία του σωστού online προφίλ της επιχείρησης σας

Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί πλέον στη βασική πηγή πληροφόρησης των καταναλωτών, γι’ αυτό η δημιουργία ενός σωστού online προφίλ είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρησή σας. Η σωστή παρουσία μιας επιχείρησης στο Google, η ιστοσελίδα, αλλά και τα social media είναι απαραίτητα για το συνολικό online προφίλ της. Εξίσου σημαντικά όμως είναι και η τοποθέτηση/καταχώρηση μιας επιχείρησης σε επαγγελματικούς ψηφιακούς καταλόγους, όπως το 11888, καθώς και το να βρίσκεται η ιστοσελίδα όσο το δυνατόν πιο ψηλά στα αποτελέσματα σχετικών αναζητήσεων της Google.