Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνολογία

Αυξήθηκε η ζήτηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και την επικράτησή τους στον ανταγωνισμό. Παρατηρώντας την ανάκαμψη του κλάδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή τράπεζα Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης έφερε στην Ελλάδα το πρόγραμμα Advice for Small το 2018. Έτσι, βοηθούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, και η χρήση αυτών μέσω της τεχνολογίας έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ.