Τι σημαίνει CRM (Customer Relationship Management) και γιατί το χρειάζεται και μία μικρομεσαία επιχείρηση;

Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας για μία επιχείρηση. Η τεχνολογία παίζει κρίσιμο ρόλο στο CRM, αφού βοηθάει στην εξατομικευμένη εμπειρία πελατών.