Χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες επιχειρήσεις

To Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο δίνει το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τη τεχνολογία και τη καινοτομία για να ξεχωρίσουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «InvestEU» χρηματοδοτεί τη καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων για το διάστημα 2021-2027