Με τα προγράμματα COSMOTE IoT Data Sharing, η Metrica A.E. μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες που προσφέρει, εξ αποστάσεως.

H METRICA Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την αντιπροσώπευση μετρητικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας στην Ελλάδα. Σήμερα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών μέτρησης εξ αποστάσεως, με συνεργασίες στους τομείς της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Πλέον, έχει επεκτείνει την δραστηριότητά της και στην Κύπρο, αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Η χρήση της υπηρεσίας COSMOTE IoT Data Sharing, σε συνδυασμό με τον μετρητικό εξοπλισμό της εταιρίας, επιτρέπει στους πελάτες της, την εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάφορων περιβαλλοντολογικών παραμέτρων, ενισχύοντας την παραγωγικότητά τους, την εξάλειψη των λαθών, την μείωση του κόστους εργασίας, αλλά και την ασφάλεια στο πεδίο εργασίας.