Η τεχνολογία ως εργαλείο θεραπείας για παιδιά με προβλήματα τραυλισμού.

Ο εξειδικευμένος σε θέματα τραυλισμού λογοθεραπευτής, Δημήτρης Μαρούσος, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Λάρισα το 2005, ιδρύοντας το κέντρο Λόγου «Ευ Λέγειν» για να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών της περιοχής. Σήμερα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα όρια της γεωγραφικής περιοχής της έδρας του. Η υπηρεσία Microsoft 365 που του παρέχει η COSMOTE είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που στηρίζουν πλέον το κλινικό του έργο, καθώς μέσω αυτής μπορεί και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά webinars αλλά και διαδικτυακές θεραπευτικές συνεδρίες σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, αλλά και χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως στη Σιγκαπούρη, την Αμερική και την Αυστραλία.