Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ μειώνει τα λειτουργικά κόστη του με την υπηρεσία COSMOTE IoT Data Sharing.

Ο επιχειρηματικός ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ με ιστορία 50 ετών, είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αειφόρου ανάπτυξης κατασκευών και υποδομών, με εξειδίκευση στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και στον κλάδο του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, διατηρώντας το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνικών πολυκαταστημάτων στην Ελλάδα με 28.000 προϊόντα και 120.000 πελάτες ετησίως. Η επιχείρηση αναπτύσσεται συνεχώς, ακόμα και κατά την διάρκεια της πανδημίας, παρουσιάζοντας αύξηση τζίρου κατά 30% την τελευταία τριετία. Η COSMOTE στέκεται στο πλευρό της, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες της σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Παράλληλα, με την υπηρεσία COSMOTE IoT Data Sharing, o όμιλος Κριμάτογλου διασυνδέει συσκευές και συστήματα της επιχείρησης, διαμοιράζοντας data όπου χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνει μείωση στα λειτουργικά κόστη και εξοικονόμηση ενέργειας.