Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας για όλες τις επιχειρήσεις. Όμως, για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού τους συχνά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να εξοικονομηθεί , πόσο δε μάλλον στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, αρκετά από τα οποία επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών μικρών επιχειρήσεων, έρχονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη.

Δύο τέτοια προγράμματα είχαν «τρέξει» τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, το πρώτο ήταν η δράση «Ψηφιακό Βήμα», η οποία είχε ως στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε τη χρηματοδότηση εταιρειών με τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας, οι οποίες ήθελαν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, αλλά και να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απευθυνόταν μία ακόμη σχετική δράση, το «Ψηφιακό Άλμα». Η δράση αυτή χρηματοδοτούσε επενδυτικά σχέδια ύψους 55.000 έως 400.000 ευρώ. Πρακτικά, απευθυνόταν σε επιχειρήσεις, οι οποίες ήθελαν να αξιοποιήσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικά το Διαδίκτυο, το οποίο εξελίσσεται σε ένα σημαντικό κανάλι διανομής και πωλήσεων. Και σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έπρεπε να έχουν κλείσει 2 χρόνια λειτουργίας.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν ένα μόνο δείγμα από όσα ανακοινώνονται κατά καιρούς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα έχουν λήξει, ωστόσο, υπάρχουν και άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα, αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως υπάρχουν δράσεις και προγράμματα, τα οποία αφορούν επιχειρήσεις από συγκεκριμένες περιφέρειες ή περιοχές της Ελλάδας, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ενίσχυση των εταιρειών -κάθε μεγέθους- που έχουν την έδρα τους εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Μια επίσκεψη στο www.espa.gr σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία κίνηση που συνίσταται σε όσες μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για χρηματοδότηση που υπάρχουν.

Δύο σημεία χρήζουν πάντως προσοχής: το πρώτο είναι πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαβάζουν με αρκετή προσοχή τις λεπτομέρειες της κάθε δράσης, προκειμένου να γνωρίζουν αν πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση η ενασχόληση με το ΕΣΠΑ μπορεί να εξελιχθεί σε χάσιμο χρόνου.

Το δεύτερο είναι πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά την επιλογή των συνεργατών τους, όπως και των λύσεων που θα χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε τομείς, όπως είναι η φιλοξενία του e-shop τους, καθώς και το κατά πόσον θα είναι εφικτή η πρόσβασή του από φορητές συσκευές. Πολύ απλά, το ζητούμενο για μια επιχείρηση που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο να πάρει τη χρηματοδότηση, αλλά να την αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξής της.