Ασφάλεια φορητών συσκευών: Πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να ναρκοθετήσει τη στρατηγική τους για την ψηφιακή ασφάλεια, βρίσκονται σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Πλέον, τόσο οι μεσαίες όσο και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν τον ίδιο ρυθμό υιοθέτησης φορητών συσκευών και mobile τεχνολογιών με τις μεγάλες εταιρείες. Ωστόσο, οι περισσότερες δεν είναι επαρκώς έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν από την ένταξη των φορητών συσκευών -είτε αυτές ανήκουν στην εταιρεία, είτε στους εργαζομένους- στην καθημερινή εταιρική λειτουργία.

Σήμερα μόνο μια στις τρεις εταιρείες, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν ξεχωριστή πολιτική ψηφιακής ασφάλειας για τις φορητές συσκευές (tablets και smartphones). Επιπλέον, λιγότερες από μία στις τρεις εφαρμόζουν συστήματα κρυπτογράφησης των δεδομένων για τις mobile συσκευές. Η έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών ασφαλείας για τη χρήση φορητών συσκευών στα εταιρικά δίκτυα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά με δεδομένη την αύξηση της χρήσης των mobile συσκευών για σκοπούς που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασίας.

Τα ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, στα οποία εμπλέκονται φορητές συσκευές, λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, γίνονται πιο περίπλοκα και αναμένεται να λάβουν και πιο πολύπλοκες μορφές στο μέλλον. Ήδη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κρούσματα διαρροής εμπιστευτικών δεδομένων μέσω φορητών συσκευών αυξάνονται. Μάλιστα, συχνά οι φορητές συσκευές προκαλούν περισσότερες διαρροές κρίσιμων δεδομένων σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μορφές ψηφιακών επιθέσεων.

Η έλλειψη πόρων και εξειδίκευσης των εργαζομένων δείχνουν να είναι τα βασικά εμπόδια, προκειμένου οι μικρομεσαίες εταιρείες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα αυξημένα περιστατικά ψηφιακής ασφάλειας, που στοχεύουν στις φορητές συσκευές. Πάντως, οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και τοποθετούν πλέον την ασφάλεια των φορητών συσκευών ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητές τους, στον τομέα της Πληροφορικής.

Παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και την πιθανή έλλειψη τεχνογνωσίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των φορητών συσκευών. Υπό αυτά τα δεδομένα, η διαχείριση των φορητών συσκευών από απόσταση έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο απαραίτητη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μία επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση εξ αποστάσεως σε κάποιο από τα εταιρικά smartphones ή tablets και να ελέγχει πόσο ασφαλή είναι. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθορίζει ποια συσκευή έχει πρόσβαση σε ποια εταιρικά εργαλεία, εφαρμογές ή δεδομένα, όπως επίσης και που μπορεί να έχει πρόσβαση ο εργαζόμενος.

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις ασφαλείας για φορητές συσκευές το κόστος των οποίων είναι προσιτό. Μία εξ αυτών είναι η λύση Mobile Device Management που διαθέτει η Cosmote, η οποία βελτιώνει την ταχύτητα εργασίας, αυξάνει την παραγωγικότητα των χρηστών, ενώ παράλληλα παρέχει πλήρη έλεγχο και ασφάλεια στα εταιρικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι πως τόσο οι ίδιες οι φορητές συσκευές, όσο και, κυρίως, τα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση, είναι εξαιρετικά σημαντικά και καμία επιχείρηση δεν μπορεί να τα αφήσει απροστάτευτα. Αυτό το γεγονός καθιστά την ασφάλεια των δεδομένων την πρώτη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η διαρροή δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή επίπτωση στη φήμη της εταιρείας, πέρα από τις οικονομικές ζημίες.