Η χρηματοοικονομική τεχνολογία σύμμαχος των μικρομεσαίων εταιρειών

Ο χρηματοοικονομικός κλάδος είναι ίσως ο πλέον «ώριμος» ψηφιακά τομέας της παγκόσμιας οικονομίας. Αν και είναι ήδη ο μεγαλύτερος χρήστης ψηφιακών τεχνολογιών, μετασχηματίζεται ακόμη πιο ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της εισόδου στην αγορά νέων εναλλακτικών λύσεων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτές τις λύσεις προσφέρουν οι -λεγόμενες- εταιρείες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Financial Technology - FinTech), δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο που συναλλάσσονται μέχρι σήμερα με πελάτες και προμηθευτές.

Οι Fintech εταιρείες παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω καινοτόμων ψηφιακών καναλιών, εναλλακτικών ή και συμπληρωματικών προς τις τράπεζες. Για παράδειγμα, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των πληρωμών (ηλεκτρονικές πληρωμές και mobile wallets). Έτσι, ένας πελάτης μπορεί να μεταφέρει άμεσα χρήματα στον λογαριασμό μιας επιχείρησης, μέσω του συστήματος IRIS, αρκεί να ξέρει τον ΑΦΜ του, ενώ μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το PayPal για να δέχεται άμεσα πληρωμές από Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης οι εταιρείες FinTech παρέχουν υπηρεσίες δανειοδότησης (κυρίως μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως π.χ. P2P lending), αλλά και υπηρεσίες αυτοματοποιημένου ελέγχου των συναλλαγών και αυτοματοποιημένης επικοινωνίας με τους πελάτες (π.χ. Robo-advisors).

Καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, οι εταιρείες FinTech τείνουν να εξελιχθούν σε καταλύτη για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας γενικότερα, στηρίζοντας σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το FinTech μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσω P2P πλατφορμών δανεισμού, καλύπτοντας δυνητικά έως και 1,5 δισ. ευρώ του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών εταιρειών.

Στο μεταξύ, η ανάπτυξη του Fintech στην Ελλάδα μπορεί δυνητικά να αυξήσει το εθνικό ΑΕΠ κατά 0,6%, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία συναλλαγών μέσω αυτού θα προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπορεί επίσης να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία έως και 50 νέων καινοτόμων εταιρειών και να υποστηρίξει 2.000 άμεσες και 3.000 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τα οφέλη από τις εναλλακτικές ψηφιακές υπηρεσίες, που λανσάρουν οι πρωτοπόροι του FinTech. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Σεπτέμβριος 2018) στην Ελλάδα εδρεύουν και δραστηριοποιούνται 9 αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών και 2 αδειοδοτημένα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Επίσης, το ενδιαφέρον παρόχων υπηρεσιών FinTech για τη χώρα μας είναι αυξανόμενο: η ΤτΕ έχει εισπράξει το ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσιών τύπου FinTech από περισσότερα από 375 ιδρύματα πληρωμών και πάνω από 170 ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Όπως όλα δείχνουν, και στην Ελλάδα οι νέες υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών κάνουν την εμφάνισή τους και επεκτείνονται ταχύτατα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.