H νέα ψηφιακή εποχή μειώνει τα λειτουργικά κόστη στα logistics

Την τεχνολογία έχουν πλέον ως σύμμαχό τους οι επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών και των logistics, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος λειτουργίας και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του κλάδου και των εξελίξεων σε αυτόν.

Η εποχή που η καταμέτρηση των προϊόντων στην αποθήκη γινόταν σε φύλλα χαρτιού και οι οδηγοί των φορτηγών ήταν οι μόνοι που πρακτικά γνώριζαν ποια είναι η κατάσταση των φορτίων τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ακόμη και οι πιο μικρές, χρησιμοποιούν «έξυπνες» λύσεις και συστήματα, που τους επιτρέπουν να μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος τους.

Οι εταιρείες στο χώρο των logistics έχουν σήμερα στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων, που μπορούν να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά τους και -τελικά- την επιβίωσή τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τεχνολογικές λύσεις, όπως είναι οι σύγχρονοι αισθητήρες, το Internet of Things αλλά και οι υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud. Άλλωστε, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics εξελίσσεται ταχύτατα, από το παραδοσιακό μοντέλο των γραμμικών αλυσίδων εφοδιασμού σε οικοσυστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας πάνω σε cloud-based πλατφόρμες. «Αυτά τα εργαλεία τους επιτρέπουν να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα από άκρη σε άκρη της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις επιδόσεις των προμηθευτών τους», τονίζει σχετική μελέτη.

Σήμερα, οι σύγχρονες αποθήκες διαθέτουν ήδη υποδομές ασύρματων δικτύων και συστήματα αισθητήρων, τα οποία, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες εφαρμογές διαχείρισης, επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των φορτίων και των προϊόντων. Σε συνδυασμό με συστήματα ανάγνωσης barcode, μια επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τι έχει εισέλθει και τι έχει εξέλθει από την αποθήκη της. Παράλληλα, μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση του χώρου της, ενώ η τελευταία τάση είναι η χρήση ρομποτικών συστημάτων για τη μεταφορά των προϊόντων.

Αυτές οι λύσεις μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν το διαθέσιμο χώρο. Μάλιστα, σήμερα ο κλάδος δείχνει να έχει ξεπεράσει ήδη τα αρχικά στάδια ψηφιοποίησης και να φλερτάρει με νέες τεχνολογίες, όπως είναι το blockchain. Για την ακρίβεια, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του κλάδου (88%) πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain θα «ανατρέψει» τα υπάρχοντα δεδομένα στον κλάδο. Οι περισσότεροι, μάλιστα (59%), πιστεύουν ότι η ανατροπή θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο έως και πέντε χρόνια. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα περίπου (74%) λένε ότι αναζητούν ευκαιρίες μόνο επιφανειακά ή δεν έχουν καν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Πάντως, μόνο το 20% δηλώνει ότι η τεχνολογία blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση λύσεων όπως το blockchain, είναι πολλά: βελτιώσεις στην ταχύτητα, στην πιστοποίηση, στην ασφάλεια των εμπορευμάτων, στην τιμολόγηση και στη διαδικασία πληρωμών. Αυτά με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών, υποστηρίζοντας την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, κάτι που λείπει σήμερα στους περισσότερους  εμπλεκόμενους στον κλάδο. Οι εταιρίες θα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για την ανάπτυξη εντελώς νέων επιχειρησιακών μοντέλων.