Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί «έξυπνες» αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Τεχνολογία, Internet οf Things και Big Data Analytics στους αγρούς: αισθητήρες υπολογίζουν με ακρίβεια δεδομένα, όπως την ποιότητα του εδάφους και του νερού ή τις ανάγκες ενός φυτού για λίπανση, και στέλνουν την πληροφορία απευθείας στο smartphone του καλλιεργητή. Εξ αποστάσεως επίβλεψη της παραγωγής μέσω ειδικών εφαρμογών για το κινητό (apps), ώστε ο κάθε αγρότης να μπορεί να λαμβάνει μια σειρά πληροφοριών, από προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι συμβουλές άρδευσης, θρέψης και φυτοπροστασίας.

Η αγροτική τεχνολογία, αυτό που διεθνώς ονομάζεται agtech, είναι η επόμενη ημέρα για την γεωργική παραγωγή διεθνώς και έχει ήδη ξεκινήσει να μετασχηματίζει τον παραγωγικό τομέα. Ελάχιστα χρόνια νωρίτερα ο μετασχηματισμός αυτός θα ήταν ίσως γράμμα κενό περιεχομένου για έναν παραδοσιακό κλάδο όπως αυτός της γεωργίας.

Σήμερα, ωστόσο, η εφαρμογή τεχνολογιών, όπως το blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός, αποκτούν ρόλο-κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Καθώς η αγροτική βιομηχανία, σε παγκόσμιο επίπεδο, καλείται να θρέψει τα επόμενα χρόνια 40% περισσότερους ανθρώπους και να παράγει 70% περισσότερη τροφή, αξιοποιώντας μόλις 10% περισσότερη γη, η εξίσωση χωρίς τη συνδρομή της τεχνολογίας θα ήταν έως και άλυτη.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τη συμμετοχή της στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στον πρωτογενή τομέα. Πώς άλλωστε θα μπορούσαν να αγνοήσουν οι Έλληνες παραγωγοί τα οφέλη από την ψηφιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής; Η εισαγωγή της ευφυούς γεωργίας στην καθημερινότητα του Έλληνα αγρότη, βάσει μελετών, μπορεί να επιφέρει μείωση του κόστους παραγωγής σε ποσοστό έως και 45% και να οδηγήσει την ελληνική αγροτική παραγωγή από τις παραδοσιακές καλλιεργητικές μεθόδους σε μια νέα ψηφιακή εποχή.

Η ψηφιοποίηση της ελληνικής αγροτικής καθημερινότητας δεν αποτελεί μια πολυτελή ανάγκη. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η καλλιεργούμενη γεωργική έκταση στην Ελλάδα είναι 32.541 τ.χλμ., από τα συνολικά 131.957 τ.χλμ. έκτασης της χώρας, ο κλάδος απασχολεί το 12% του ανθρώπινου δυναμικού και αντιστοιχεί στο 2,9% του ΑΕΠ, ποσοστά αισθητά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ε.Ε., που είναι στο 5% και 1,2% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια, προσκρούει σε μια σειρά από σκοπέλους. Για παράδειγμα, σήμερα μόνο το 47% των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη έχει πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνική συνδεσιμότητα, γεγονός που δεν επιτρέπει σε ορισμένες κοινότητες να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση που φέρνει η ψηφιοποίηση. Σημαντική είναι και η έλλειψη εργατικού δυναμικού με ψηφιακή εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα, έλλειψη που επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.