Οι ψηφιακές τεχνολογίες στα θρανία

Υπό ριζικό μετασχηματισμό βρίσκεται η εκπαιδευτική διαδικασία ανά τον κόσμο και, φυσικά, στην Ελλάδα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν άρδην το εκπαιδευτικό σύστημα και ο τομέας της εκπαίδευσης κάνει έναν αγώνα δρόμου να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή.

Σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό, η Ευρώπη δείχνει πως έχει ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσει, ώστε να φέρει τη μαθητική τάξη σε ψηφιακά μονοπάτια και να ενσωματώσει τις σύγχρονες τεχνολογίες σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης, κάτι που αποτελεί, διεθνώς, βασικό πυλώνα και προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σήμερα, λιγότεροι από ένας στους πέντε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη φοιτά σε σχολεία που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας Internet άνω των 100 Mbps. Στο μεταξύ, συνολικά το 79% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 76% των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και τη συγγραφή κώδικα στο σχολείο.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, η χρήση τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές στην τάξη και οι ψηφιακές πολιτικές των χωρών συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Με δεδομένο ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να έχει θεαματικές επιδράσεις στη βελτίωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της αξίας στην εκπαίδευση και τη μάθηση, η Ευρώπη δεν έχει περιθώριο να χάσει το τρένο της ψηφιοποίησης. Άλλωστε, η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο όλα τα σχολεία να έχουν πρόσβαση στη σύνδεση Gigabit μέσω του Διαδικτύου μέχρι το 2025, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης έως το βίντεο.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική συγκυρία, ο χώρος της εκπαίδευσης καλείται να αγκαλιάσει την ψηφιακή τεχνολογία και να ενσωματώσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει. Γι’ αυτό, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο απασχολεί αρκετές χώρες όλο και πιο συστηματικά.

Για παράδειγμα, σταδιακά, οι εκπαιδευτικές αίθουσες ψηφιοποιούνται με «έξυπνους» πίνακες. Τα ίδια τα σχολεία δημιουργούν δικές τους διαδικτυακές πλατφόρμες. Τα ψηφιακά εργαλεία, όπως φορητοί υπολογιστές και tablets, συνδράμουν τους μαθητές στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στις αυριανές προκλήσεις της επαγγελματικής τους πορείας. Και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, χρησιμοποιώντας και αυτοί την ψηφιακή οδό για να κερδίσουν το στοίχημα για μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα επιτρέψει στους μαθητές να αξιοποιήσουν την ψηφιακή ευκαιρία, για ένα καλύτερο μέλλον.