Περισσότερες γυναίκες στην τεχνολογία, μεγαλύτερη ανάπτυξη στην οικονομία (Η συμμετοχή των γυναικών στην τεχνολογία αυξάνει το ΑΕΠ)

Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 16 δισ. ευρώ θα μπορούσε να προσθέτει ετησίως η Ευρώπη στο ΑΕΠ της, σε περίπτωση που κατάφερε να πετύχει μεγαλύτερη ενσωμάτωση των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Σήμερα, και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι γυναίκες ανά τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη, παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου ψηφιακού Θεού.

Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση Women in Digital Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και αντιπροσωπεύουν το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, μόνο ένα 17% των γυναικών εργάζεται σε θέσεις που σχετίζονται με την Τεχνολογία. Η Φινλανδία είναι η χώρα που έχει πετύχει τη μεγαλύτερη πρόοδο αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη, ενώ καλές επιδόσεις έχουν και η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία. Η Ελλάδα, παρά τα βήματα που κάνει, δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο. Για την ακρίβεια, η χώρα μας καταλαμβάνει μόλις την τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των 27 κρατών-μελών, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι ξεκινά ήδη από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς μόνο ένα στα έξι άτομα που εξειδικεύονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μόνον ένα στα τρία άτομα με πτυχίο σε σπουδές στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Στο μεταξύ, μεγάλο παραμένει και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ψηφιακή οικονομία, με τις γυναίκες να κερδίζουν σχεδόν 20% λιγότερο από τους άνδρες σε επαγγέλματα σχετικά με την ψηφιακή οικονομία.

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτυπώνεται και σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των γυναικών στην τεχνολογία. Σύμφωνα με μελέτη της Global System for Mobile Association (GSMA), οι γυναίκες στις χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες είναι κατά 10% λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να έχουν κινητό τηλέφωνο και 23% λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν mobile internet. Το πρόβλημα, όπως δείχνει η έρευνα, είναι πιο ευκρινές σε περιοχές όπως η Νότια Ασία, όπου οι γυναίκες είναι 28% λιγότερο πιθανό από τους άνδρες να κατέχουν κινητό τηλέφωνο και 58% λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το κινητό Διαδίκτυο.