Σε ψηφιακά μονοπάτια οι συναλλαγές με προμηθευτές

Υπό ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκεται σήμερα η διαδικασία διεκπεραίωσης καθημερινών διεπιχειρησιακών λειτουργιών μιας εταιρείας. Από την παραγγελία μέχρι την τιμολόγηση και την πληρωμή, οι B2B συναλλαγές έχουν περάσει σε ψηφιακά μονοπάτια, διευκολύνοντας, απλουστεύοντας και κάνοντας οικονομικότερη την καθημερινότητά τους.

Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλα τα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να ξεκινήσουν να συνεργάζονται με άλλες εταιρείες σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων οι συναλλασσόμενοι μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη, τον χρόνο διεκπεραίωσης των συναλλαγών και τελικά βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους.

Ένα βασικό τμήμα του ψηφιακού B2B trade είναι η ανταλλαγή παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων, διαδικασία η οποία έχει αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, με τεράστια οφέλη για τους συναλλασσόμενους. Στην Ελλάδα η καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ετησίως κατά €1 έως €1,5 δισ., σύμφωνα με τον ΣΕΒ. Το οικονομικό αυτό όφελος για τις ελληνικές εταιρείες προκύπτει από τη μείωση του κόστους διακίνησης, διαχείρισης και αποθήκευσης του φυσικού εντύπου, ελαχιστοποίησης των λαθών και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ελέγχου καρτελών τιμολόγησης.

Ένα άλλο ευρύ πεδίο ψηφιακής διεταιρικής συνεργασίας είναι η αυτοματοποίηση των πληρωμών. Είτε μέσα από τις πλατφόρμες που διαθέτουν οι τράπεζες, είτε μέσω εναλλακτικών καναλιών έχει καταστεί εφικτή η εύκολη, γρήγορη και διαφανής μεταφορά χρημάτων μεταξύ επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μελέτη της Juniper Research, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ επιχειρήσεων θα φθάσουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 218 τρισ. δολάρια έως το 2022, από 150 τρισ. δολάρια το 2019.

Ένα άλλο πεδίο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών, όπου η τεχνολογία έχει φέρει ραγδαίες αλλαγές, είναι αυτό των παραγγελιών. Μια σειρά από πλατφόρμες προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε προμηθευτές και συνεργάτες από όλο τον κόσμο, καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους χωρίς μεσάζοντες. Ταυτόχρονα, πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει τις δικές τους πλατφόρμες για διεπιχειρησιακές συναλλαγές, στις οποίες οι προμηθευτές θα πρέπει να συνδεθούν.

Η ψηφιοποίηση των συναλλαγών αποτελεί επιπλέον, έναν σύμμαχο για τη μείωση της απάτης στις συμβάσεις προμηθειών. Το θέμα αυτό είναι αρκετά σοβαρό, αν ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα δίνει μια δύσκολη μάχη ενάντια στην καταπολέμηση της απάτης, με το ένα τέταρτο των εγχώριων επιχειρήσεων να έχει πέσει θύμα αθέμιτων ενεργειών.