Τα ψηφιακά εργαλεία αυξάνουν τα έσοδα των εξαγωγικών εταιρειών

Για τους γκουρού του μάρκετινγκ, καλές εταιρείες είναι εκείνες που ικανοποιούν ανάγκες, ενώ μεγάλες εταιρείες εκείνες που δημιουργούν αγορές. Στη σημερινή πραγματικότητα οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι και καλές και μεγάλες έχουν μια επιπλέον επιλογή: Το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο. Μία νέα πρόκλησηπου και νέες αγορές ανοίγει και ικανοποιεί μια επιτακτική πλέον  ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή: να αγοράζει ό,τι θέλει, όποια ώρα της ημέρας επιθυμεί, από όπου και αν βρίσκεται.

Οι διεθνείς πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα διαδικτυακά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι online πληρωμές, η συμμόρφωση στο Διαδίκτυο, το online customer care. Τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, σχεδόν οι μισές από τις μικρομεσαίες εταιρείες που κάνουν εξαγωγές (45% και 39% αντίστοιχα) δηλώνουν ότι περισσότερο από το 75% των διεθνών πωλήσεών τους εξαρτάται από διαδικτυακά εργαλεία. Μάλιστα, τα εργαλεία αυτά φαίνεται πως αυξάνουν τα έσοδα των εταιρειών: οι μισοί από τους Έλληνες εξαγωγείς, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία, αναφέρουν αυξημένα έσοδα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 58%.

Σε μια χρονική συγκυρία που η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων παγκοσμίως έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, ο ρόλος της συνδεσιμότητας δεν μπορεί παρά να είναι κομβικός και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μέσω της ψηφιακής οδού, οι εταιρίες μπορούν να προσεγγίσουν εξίσου εύκολα πελάτες στην άλλη γωνία του δρόμου, αλλά και στην άλλη γωνιά του πλανήτη. Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις η εταιρική ψηφιακή εικόνα και το ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα αυξάνουν την αναγνωσιμότητα του εμπορικού σήματος και διευκολύνουν την επαφή με στοχευόμενα αγοραστικά κοινά.

Ποια είναι όμως τα ηλεκτρονικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ανοίξουν νέα παράθυρα εξωστρέφειας; Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έρευνας «Future of Business Survey», που πραγματοποιούν ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Facebook, τα κύρια online εργαλεία για τις ελληνικές Μμε είναι η διαφήμιση σε πιθανούς νέους πελάτες (87%), η επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών (77%), η παροχή πληροφοριών (63%), η επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές (63%), η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (56%) και η διαχείριση εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών (14%).

Προφανώς το να αποκτήσει μια μικρή επιχείρηση συγκροτημένη ψηφιακή παρουσία δεν είναι απλή υπόθεση. Ωστόσο, είναι εφικτή με τις κατάλληλες συνεργασίες. Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, η απόκτηση παρουσίας σε κάποιο από τα υφιστάμενα marketplaces, τύπου Amazon ή eBay, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η συγκρότηση ενός δικτύου συνεργατών με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, όπως είναι το LinkedIn, η επαφή μαζί τους μέσω εφαρμογών όπως το Skype, είναι ψηφιακά σκαλοπάτια, που μια εταιρεία πρέπει να ανέβει, για να φτάσει στον στόχο της.