Τα ψηφιακά εργαλεία μειώνουν το κόστος έναρξης μιας εταιρείας

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση υπηρεσιών cloud computing αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως. Περισσότερες από μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud (26%), όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 19%. Ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις, με 10 έως 49 εργαζομένους, η διείσδυση του cloud φθάνει το 23%, ενώ στις μεγαλύτερες, με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η χρήση ανάλογων υπηρεσιών αντιστοιχεί στο 56% του συνόλου.

Η ταχύτατη μετάβαση στο cloud κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού το «σύννεφο» αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν μια επιχειρηματική ιδέα να μετεξελιχθεί σε πράξη χωρίς πολλά έξοδα, μειώνοντας το κόστος της επένδυσης σε εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες cloud μπορούν να στηρίξουν μια εταιρεία στα πρώτα της βήματα και να μειώσουν τις αρχικές δαπάνες σε επίπεδο νέων τεχνολογιών.

Με τη μετάβαση στο cloud μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να έχει δικά της μηχανήματα για να φιλοξενεί εφαρμογές ή να αποθηκεύει δεδομένα, καθώς όλα αυτά γίνονται μέσω Διαδικτύου. Αρκεί μία ή ίσως περισσότερες συσκευές με πρόσβαση στο Internet και μια μηνιαία συνδρομή, με πολλές διαθέσιμες επιλογές και προσιτό κόστος. Συνολικά, το αρχικό κόστος της επένδυσης σε ψηφιακά εργαλεία και υποδομές μπορεί να μειωθεί, καθώς όλα είναι πλέον διαθέσιμα υπό τη μορφή συνδρομητικών υπηρεσιών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βρεθούν σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις τελευταίες ψηφιακές εξελίξεις.

Αυτή τη δυναμική αναγνωρίζουν οι ήδη οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα οι εταιρείες του λιανεμπορίου, διεθνώς, στη συντριπτική τους πλειονότητα (97%) διαπιστώνουν ότι η μετάβαση στο cloud έφερε βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα. Στο μεταξύ, το 93% διαπιστώνει ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ το ίδιο ποσοστό έχει παρατηρήσει αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων, μέσω της αλληλεπίδρασης του cloud.

Οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τη διεθνή πραγματικότητα, επιδεικνύοντας μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, που κάνουν απλούστερη και φθηνότερη την επιχειρηματική καθημερινότητα, σύμφωνα με την Deloitte. Το cloud (64%) αποτελεί την τεχνολογία στην οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Εκτός από το cloud, άλλα παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων είναι τα virtual τηλεφωνικά κέντρα, που προσφέρουν τις ίδιες και επιπλέον δυνατότητες σε σχέση με τα συμβατικά, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, και πάλι υπό τη μορφή μηνιαίας συνδρομής.

Για τους επίδοξους επιχειρηματίες, λοιπόν, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα κάνουν απλούστερη και σίγουρα φθηνότερη τη μετάβαση από μια έξυπνη ιδέα σε μια πολλά υποσχόμενη εταιρική οντότητα.